Marisa Renee Lee is a cross-sector leader dedicated to engaging the private sector to help solve public problems. In 2017 Lee launched a private social impact firm to enable her to work with a variety of institutions on organizational design and development, public-private partnership strategies, change management, and stakeholder engagement.  Lee most recently served as the Managing Director of the My Brother’s Keeper Alliance (MBK Alliance), a nonprofit born out of President Obama's call to action to address the barriers to success that boys and young men of color (BYMOC) disproportionately face along the life path. Through her work with MBK Alliance, Lee leads a collaborative, cross-sectoral movement that unites business, philanthropy, nonprofit, and community leaders, to increase pathways of opportunity for BYMOC. In 2007, while working at Brown Brothers Harriman, Marisa founded The Pink Agenda, a breast cancer non-profit, in honor of her mother Lisa. Almost a decade later, The Pink Agenda is now a national organization of young professionals committed to raising money for breast cancer research and direct care service programs in partnership with The Breast Cancer Research Foundation. In 2010, Lee joined the U.S. Small Business Administration (SBA) as an appointee in the Obama Administration.  During that time, she was able to begin to combine her passion for service with her finance and small business background. At SBA, Marisa focused on entrepreneurship and access to capital in underserved communities. In 2013, Marisa accepted a position with the White House Domestic Policy Council as a Senior Policy Advisor for Urban Affairs and Economic Mobility. Marisa directed all engagement efforts for the President’s Ladders of Opportunity and Promise Zones initiatives. Marisa later served as Deputy Director of Private Sector Engagement at the White House where she oversaw public-private partnerships and relationships with the business community on behalf of the White House.

Marisa Renne Lee dia mpitarika mpanentana amin’ireo sehatra tsy miankina amin’ny famahana olana eny anivon’ny fiarahamonina. Tamin’ny 2007 izy dia nanangana orinasa tsy miankina izay nahafahany niara-niasa tamin’ny karazana fikambanana maro.

Lee dia “Managing Director” nitantana ny “My Brother’s Keeper Alliance” (MBK Alliance), fikambanana iray izay niainga avy amin’ny hevitr’i Filoha Obama ho an’ireo ankizilahy sy tanora lehilahy manam-pihodirana tsy fotsy (BYMOC) miatrika olana sy sakana maro samihafa mba hahatongavana amin’ny fahombiazana.

Tamin’ny asany tao amin’ny MBK Alliance dia niara-niasa tamin’ny fikambanana maro izy ka nampifandraisany ireo sehatra maro ireo hifarimbona toy ny sehatra tsy miankina, ireo malala-tanana, ireo mpitarika eny anivon’ny fiarahamonina mba hanome vahaolana ho an’ireo BYMOC. Tamin’ny 2007 tamin’i Marisa mbola niasa tamin’ny “Brown Brothers Hariman” no nanangana ny fikambanana atao hoe “The Pink Angenda”, izay fikambanana miady amin’ny homamiadan’ny nono ary natsangany ho mari-pahatsiarovana ho an’ny reniny. Folo taona taty aorina dia nanjary lasa fikambanan’ny tanora matihanina maneranan’i Amerika “The Pink Agenda” ary mitady vola entina hanaovana fikarohana momba ny homamiadan’ny nono sy misahana tetikasa amin’ny fikarakarana ho an’ireo olona tratran’ny homamiadan’ny nono izay iarahany amin’ny “The Breast Cancer Research Foundation”.

Tamin’ny 2010 dia voafidin’ny “Obama Admnistration” hiasa tao amin’ny “U.S. Small Business Administration (SBA)” i Lee. Nandritra izany fotoana izany no nahafahany nampifandray ny traikefa azony mikasika ny fanampiana, ny fitantanam-bola sy raharaham-barotra.

Tao amin’ny SBA dia somary nifantoka kokoa tamin’ny fandraharahana sy ny fahafahan’ny olona sahirana manangana tetikasa izy. Tamin’ny 2013 dia lasa mpanolon-tsaina ara-politika na “Senior Policy Advisor” tao amin’ny “The White House Domestic Policy Council for Urban Affairs and Economic Mobility” i Marisa. Nitantana ny asa rehetra ho an’ny “President’s Ladders of Opportunity and Promise Zones” izy. Taty aorina dia lasa “Deputy Director of Private Sector Engagement” tao amin’ny “White House” izy momba ny sehatra miankina sy tsy miankina sy ny fifandraisan’ny raharaham-barotra eo anivon’ny fiaraha-monina.