Dr. Cortni Borgerson has worked in Madagascar since 2007 examining the dynamic interactions between ecosystems and human health, and the human incentives that drive the illegal hunting of endangered species. She is fluent in Malagasy and a Visiting Scientist at the Harvard T.H. Chan School of Public Health.

 Cortni began working with Madagascar Health and Environmental Research (MAHERY) in 2015, and became a board member in 2017.  In conjunction with Dr. Golden, she has helped lead numerous MAHERY conservation and public health efforts that improve human livelihoods, food security, and the future viability of the endemic species of Madagascar.  Among these are research projects and applied interventions on: (1) endangered species as food – testing creative interdisciplinary solutions to stemming biodiversity loss and food insecurity on the Masoala Peninsula of Madagascar; (2) sustainable poultry to address the unsustainable hunting of lemurs in the Makira Natural Park and the Masoala National Park, Madagascar; (3) coastal fisheries management and human nutrition in Madagascar that quantifies the nutritional and economic value of seafood in the Antongil Bay population and that analyzes the effects of different resource governance models on such values; and (4) linking bushmeat consumption, ecological sustainability, and human health in the Lac Alaotra Wetland Complex, Kianjavato, Mananara, Ankarafantsika, Masoala and across Madagascar.

 Prior to joining MAHERY, Cortni obtained her Ph.D. in Biological Anthropology from the University of Massachusetts, Amherst in 2015, and completed her postdoctoral research at the Harvard T.H. Chan School of Public Health in 2017, where she is still a Visiting Scientist.  In addition to her field research and active development interventions, she serves as a commission member for the Madagascar Section of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Species Survival Commission (SSC) Primate Specialist Group.

 When not working, Cortni enjoys dancing on the beach with her two daughters and husband, exploring new places, eating new foods, and meeting wonderful new friends throughout Madagascar.

Nanomboka niara-niasa tamin’i MAHERY i Cortni tamin’ny taona 2005, ary lasa mpikambana tao amin’ny biraon’i MAHERY tamin’ny taona 2017. Izy sy i Dr. Golden, dia anisany nanao fikarohana maro tamin’i MAHERY mba hanatsarana ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fahasalamam-bahoaka, ny tsifanjariantsakafo, sy ny hoavin’ny biby tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Ary anisan’izany ny fikarohana sy asa notanterahina momba ny (1) bibidia tandindon-doza izay fanao sakafo amin’ny faritr’i Masoala (2) ny fihompiana ahoko mba entina hiarovana amin’ny fihazana gidro manodidina ny valan-jazavaboarin’i Makira sy Masoala eto Madagasikara (3) ny fitantanana ny harena an-dranomasina sy ny jono sy ny sakafo hoanin’ny olona eto Madagasikara izay hamantarana momba ny otrikaina sy ny toekarena entin’ny hazan-dranomasina ho an’ireo mponina izay mipetraka manodidina ny helo-dranon’Antogil (4) ny fifandraisan’ny fihinanana bididia, ny tontolo iainana lovainjafy, ary ny fahasalaman’ny olombelona amin’ny farihin’Alaotra, Kianjavato, Mananara, Ankarafantsika, Masoala sy manerana ny Madagasikara.

Talohan’ny naha-mpikambana MAHERY azy dia nahazo ny mari-pahaizana “Ph.D. in Biological Anthropology” tamin’ny University of Massachusetts, Amherst tamin’ny taona 2015 i Cortni ary nanohy ny fikarohany “postdoctoral research” tao amin’ny Harvard T.H. Chan School of Public Health tamin’ny taona 2017, ary mbola “Visiting Scientist” ao izy hatramin’izao. Ankoatra ny asa maha mpikaroka azy dia anisan’ny mpikambana ao amin’ny “Madagascar Section of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Species Survival Commission (SSC) Primate Specialist Group” ny tenany.

Rehefa tsy miasa i Cortni dia mandihy eny amin’ny toram-pasik’i Maroantsetra miaraka amin’ny vady aman-janany, na mijery toerana vaovao, na mihinana sakafo, na mifanerasera amin’ny olona vaovao.